ubbink transport

ubbink transport

donderdag 12 oktober 2017

Osbo 2017- 2018 , ronde 1.

Uitslagen:

Klasse 3H:
DSG1 – Zevenaar 3: 3½ - 2½

Klasse 4E:
DSG2 – De Kameleon 2: 2 - 2

Klasse 4F:
DSG3 – Theotorne 2: 1 - 3

Team 1
Met Tony in ons midden, zagen wij de wedstrijd tegen Zevenaar vol optimisme tegemoet. Dat werd enigszins getemperd toen bleek dat Patrick zich met griep had afgemeld. Jan werd zijn vervanger en werd door Fred aan bord twee gezet. Daar bleek hij (Jan dus) tegen iemand te moeten spelen die blind is en omdat hij (Jan dus weer) principieel weigert de zetten van zijn tegenstander uit te voeren, ontstond er dus een probleem. Dat loste Fred fraai, maar tandenknarsend, op door zelf aan bord twee te gaan zitten. Toen konden we dus beginnen.
Tony trof een tegenstander die zich hardnekkig verdedigde en zijn (die van Tony) geniepige dreigingen vakkundig wist te pareren; een puntendeling derhalve.
Fred had, zoals te verwachten was, grote moeite met zijn concentratie en hij verloor dus, al moet worden gezegd dat zijn tegenstander een behoorlijk sterk potje speelde.
Paul had de mazzel dat zijn tegenstander zo tegen het eind van de opening niet het stuk sloeg dat hij (Paul natuurlijk) had laten instaan. Omdat hij in plaats van een stuk te verliezen twee pionnen won, had hij verder een makkelijk partijtje, al duurde het nog vrij lang voor één van zijn pluspionnen promoveerde.
Henk en zijn tegenstander zochten beiden de aanval op, maar geen van de twee slaagde erin beslissend voordeel te krijgen. Zijn tegenstander dacht na een remise-aan bod van Henk toch nog kansen te zien, maar daarin vergiste hij zich.
Joop bereikte een kansrijke stelling en zag toen een geniepige penning over het hoofd. Als gevolg daarvan kon zijn tegenstander de materiaalverhouding weer in evenwicht brengen en opgelucht bood hij remise aan, hoewel hij aan de rand van het bord, waar verder geen één stuk van Joop te bekennen was, twee verbonden vrijpionnen had. Joop accepteerde dus dit voorstel.
Toen stond het 2½ - 2½ en was alleen nog de partij van Jan aan de gang. Omdat zijn tegenstander al snel begon met lang na te denken zonder dat dit tot enige dreiging leidde, besloot hij (Jan) het spel gecompliceerd te houden om zijn tegenstander in tijdnood te brengen en dan toe te slaan. Aldus geschiedde. Met resp. 4 en 2 minuten op de klok won hij een Toren, waarna zijn tegenstander opgaf en wij met een nipte overwinning aan het nieuwe seizoen begonnen.

Voor de gedetailleerde uitslagen Ga naar  Externe competitie en kies  OSBO Uitslagen en standen en kies voor DSG1: 3H , voor DSG2: 4E en voor DSG3:  4F.

maandag 24 april 2017

Osbo 2016/2017:

Eind niet goed, rest ook niet best.

DSG1 – Doetinchem 2: ½ - 5½

DSG2 – Doetinchem 4: 1 – 3

Omdat voor beide teams degradatie noch promotie tot de mogelijkheden behoorde, stond er niets natuurlijk niets meer op het spel, maar dat neemt niet weg dat de afronding van het seizoen wat feestelijker had gekund.  Nu vielen de verrichtingen van het tweede het hele seizoen al niet mee: 8 bordpunten uit 30 partijen, twee keer een gelijkspel, drie nederlagen. Maar dat ze ook niet konden winnen van Doetinchem 4, met gemiddeld een dikke honderd ratingpunten minder dan de onzen, was toch wel een teleurstelling.  Fred won, daar bleef het bij. Kijken we naar de individuele eindscores, dan is het wel duidelijk waarom ons tweede laatste werd. Alleen Albert behaalde een kleine plusscore.
Ook de mannen van het eerste moeten zich betere tijden kunnen herinneren. Na een flitsende start werden drie wedstrijden met 2½ - 3½ verloren, waarvan er zeker twee gewonnen hadden moeten geworden. Dat er van Zevenaar2 en Doetinchem2 verloren zou worden, was logisch, maar zo desastreus had nu ook weer niet gehoeven, zelfs niet met het reserveteam dat tegen Doetinchem optrad.  Fred op bord 1 hield de stelling lang in evenwicht tot hij een aftrekschaakje over het hoofd zag. Henk en Ben hadden te sterke tegenstanders, dat kan je wel eens hebben. Emile bereikte een veelbelovende stelling en koos toen voor het verkeerde plan, Jan stond duidelijk beter maar begon toen te hallucineren. Aan bord zes redde Albert nog een beetje eer door een potremisestelling remise te houden. Vielen ook hier de verrichtingen van diverse spelers niet mee, Patrick en Joop vormden hierop een uitzondering. Met een rating van 1733 behaalde Patrick een TPR van 1849, Joop, met een rating van 1447, scoorde aan bord 6 een TPR van 1509. 

donderdag 9 maart 2017

Osbonieuws.

Lochem 1 – DSG 1:  3½ - 2½

Groenlo 1 – DSG 2:  2½ - 1½ 

DSG1
Ons eerste begint een gewoonte te maken van minimale nederlagen. Dat is weliswaar jammer, maar omdat de teams die onder ons staan met grote cijfers verliezen, staan wij zoveel bordpunten voor dat we ons om degradatie geen zorgen hoeven maken.
Patrick krijgt aan bord 1 zware tegenstand, maar weet zich daar duchtig te weren. Dit keer dwong hij rating 1859 remise af. Henk verloor aan bord 2, maar aan bord 3 had Paul een fijne avond. Om te beginnen was hij jarig en vervolgens bood zijn tegenstander hem de gelegenheid het Evansgambiet te spelen. De pion zag hij niet meer terug, maar hij behield het initiatief en won.
Ben aan bord 4 moest tegen E. Fuld die al jaren loopt te verkondigen dat hij ooit een rating van boven de 2.000 gehad heeft. Daar is niet veel meer van te merken en hoewel hij het Ben tamelijk lastig maakte, was dat niet lastig genoeg om door zijn verdediging te breken. Remise dus.
Jan verzuimde rond zijn 15de zet het initiatief te pakken en moest zich de rest van de partij verdedigen. Omdat zijn tegenstander in tijdnood kwam en daar kennelijk niet van hield en ook omdat remise voldoende was om voor Lochem de winst binnen te halen, werd aldus besloten.
Joop, onze pinchhitter, trof de pinchhitter van Lochem. Joop overzag, ook al rond zijn 15de zet, een subtiel lokzetje waarmee hij groot voordeel had kunnen behalen. Nadat alle stukken van het bord waren verdwenen, bleef er een pionneneindspel over waarin Joop er één minder had. Daarin speelde die van Lochem die van Delft heet net wat nauwkeuriger.

DSG2
Het tweede bakt er tot op heden niet veel van. Ook nu moest de winst aan de tegenstander worden gelaten. Chiel en Fred verloren, Steffen speelde remise, Albert won. Chiel op bord 1 en Fred op bord twee hebben het gezien hun score kennelijk zwaar te verduren: Chiel 1 uit 5, Fred 2 uit 5. En ook Steffen is weleens succesvoller geweest: 1½ uit 5. Alleen Albert beleeft een toptijd. Met 3½ uit 4 en een TPR van 1697 is hij in het individuele klassement van zijn klasse opgeklommen naar een derde plaats. Is daar a star born? 

maandag 27 februari 2017

OSBO, ronde 5

DSG 1 – De Kameleon 1: 2½ - 3 ½
Lochem 2 – DSG 2: 2 – 2

Het eerste kon zich in deze wedstrijd definitief uit de degradatiezone spelen, maar zo ging het niet. Patrick behaalde aan bord 1 een gedegen puntendeling, maar aan bord 2 liet Henk in een gelijkwaardige stand een Toren instaan en Paul besloot na een remise-aanbod toch door te spelen, wat hij beter niet had kunnen doen. Bij Ben ging het tot aan het einde van de partij gelijk op en Jan wist dreigend verlies te voorkomen door naar eeuwig schaak te combineren. Joop tenslotte begint zich als onze pinchhitter te manifesteren en had al snel de winst binnen.

Ons tweede behaalde een verdienstelijk gelijkspel tegen Lochem 2. Chiel en Fred speelden remise, Steffen verloor, Albert won. In het individuele klassement is hij hiermee opgeklommen naar een vijfde plaats.

dinsdag 10 januari 2017

OSBO ronde 4

DSG1 – ASV9: 2½ - 3½

Met vier matchpunten uit drie wedstrijden waren we niet onaardig begonnen. Nu zouden daar weer twee punten aan worden toegevoegd, was de verwachting. Maar het verliep anders.
Bij de partij van Ben bleven lang veel stukken op het bord staan. Toen die er geleidelijk van afgingen, was zijn aanval afgeslagen en nam zijn tegenstander die met meer succes over.
Jan had bepaald zijn avond niet. Eerst overzag hij een kleine combinatie die hem twee pionnen en zijn stelling kostte, daarna gaf hij nog een Paard weg.
Joop bereikte een eindspel waarin hij remise wilde aanbieden, maar toen hij van de teamleider het consigne kreeg om door te spelen, won hij al snel een Paard en daarna de partij.
Emile leek zo op het eerste gezicht een aardige aanval te hebben, maar op het tweede bleken zijn stukken niet goed samen te werken. Datzelfde was het geval met zijn verdediging.
Paul bereikte een tricky eindspel waarin een kleine onnauwkeurigheid al winst of verlies zou kunnen betekenen. Noch Paul, noch zijn tegenstander voelde er voor dat risico te nemen.
Bij Patrick bleven wederzijds een Dame en een groepje van vier pionnen over. Die groepjes stonden pal tegenover elkaar en iedereen dacht dat dit potremise was. Patrick dacht daar echter anders over en op onnavolgbare wijze wist hij de winst binnen te slepen. Soms kan ie toveren, onze Patrick.

En zo kon het gebeuren dat de Arnhemmers opgetogen huiswaarts keerden, want dit resultaat hadden zij niet verwacht. Wij dus ook niet.